ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

دفتر فنی حفاظتی  امنیت گستر

محصولات دسته ها

تست
دوربین دارای 5 مدل و در 3 رنگ متفاوت میباشد

HIVISION KOREA

20,000 تومان

تست
این دوربینها دارای قابلیت دید در شب در دو رنگ سفید و مشکی هستند

JUAN CHINA

10,000 تومان

تست
درب اتوماتیک در مکانهایی که مصرف انرژی وتبادل دمای داخل وخارج ساختمان هم و ضروری است

درب شیشه ای

10,000 تومان

ننترنرابرتابربتار

درب 2

2,123,234 تومان

درب اتوماتیک در مکانهایی که مصرف انرژی وتبادل دمای داخل وخارج ساختمان هم و ضروری است

درب پارکینگی

10,000 تومان

تست
درب اتوماتیک در مکانهایی که مصرف انرژی وتبادل دمای داخل وخارج ساختمان هم و ضروری است
درب اتوماتیک در مکانهایی که مصرف انرژی وتبادل دمای داخل وخارج ساختمان هم و ضروری است

درب کرکره ای

10,000 تومان

طراحی سایت توسط طراحی سایت پارسیان